La teràpia com a novel·la: claus de lectura i interpretació de significats.

L’estudi de les narracions personals és un exercici fonamental per redactar una imatge coherent de les pròpies experiències i interpretar-les.