La interpretació dels somnis

QUÈ FAN ELS ANALISTES PER SER BÉ? Com que notòriament 'qui fa ferides a l’espasa mor per l’espasa', com va suggerir Jesús a l’enfocat Pere, evidentment confós pel fet que ell