Relacions interpersonals i sentit de pertànyer

La cerca de relacions interpersonals satisfactòries i duradores us permet sentir-vos part integral d’un tot i mantenir-vos independent.