Estudis De Gènere

Diferències de personalitat entre homes i dones. Una nova manera de mesurar-los.

Tenint en compte el contrast entre les prediccions derivades de la teoria evolutiva i les basades en la hipòtesi de les similituds de gènere, hi ha, segons els investigadors de la Universitat de Torí, una necessitat urgent d’estimacions empíriques precises. La tasca de quantificar les diferències de gènere en la personalitat s’enfronta a diversos reptes metodològics importants i, segons els autors de la investigació en qüestió, tots els estudis realitzats fins ara pateixen, en diversos graus, des de limitacions que condueixen finalment a una subestimació sistemàtica de efecte d'algunes dimensions