Una habitació plena de gent, de Daniel Keyes (Trastorn dissociatiu)

Trastorn de la identitat dissociativa (múltiples personalitats) al llibre de Keyes. Condemnaria el doctor Jekyll pels crims comesos pel senyor Hyde?