La recerca de les bases genètiques en el trastorn bipolar - Psicologia

Trastorn bipolar: el gruix de la matèria grisa a les regions temporals i prefrontals seria el candidat més prometedor per a la cartografia genètica.