Estratègies d’afrontament i optimisme - Psicologia

Les orientacions més recents consideren l’afrontament com un procés que sorgeix d’interaccions que superen o impugnen els recursos d’un subjecte.