Personalitat: de quin tipus ets? Gos o gat?

El desig humà universal d’entendre’s millor es satisfà amb les més variades proves de personalitat en circulació.