Actualitat

Psicòleg de farmàcia: a l’onada d’entusiasme ... i dubtes!

La figura relativament nova del psicòleg a la farmàcia: com va néixer, quin paper vol cobrir, quins mètodes d’accés, quins òrgans i institucions que promouen la iniciativa. I dubtes: se solapa amb l’assessorament? Què hi tenen a veure els consellers farmacèutics? És realment necessària una formació ad hoc?