Llista 'fer' o 'no fer'? L’art de les llistes i la necessitat d’organització

Llistes: estratègies psicològiques útils que ens ajuden a centrar-nos en un objectiu, cosa que ens obliga a pensar els passos necessaris per aconseguir-ho.