Acceptació

Dol: acceptar la pèrdua

Cal eliminar la connotació d ''esdeveniment modificable' de la pèrdua, acceptant la irremediabilitat de l'incident reorganitzant el jo.