Respira lentament i de forma 'conscient' ...

La pràctica del mindfulness ens ensenya moltes coses en termes de consciència i 'presència' per a nosaltres mateixos, però també ens mostra com la respiració és un 'ancoratge'